Dr Jolanta Gałuszka powołana w skład Komitetu recenzentów w dwóch czasopismach w Stanach Zjednoczonych


Dr Jolanta Gałuszka została powołana w skład Komitetu recenzetów w dwóch czasopismach w Stanach Zjednoczonych: China-USA Business Review oraz Chinese Business Review.