Dr Maciej Baranowski uczestnikiem World BPO/ITO Forum w Nowym Jorku


W dniach 2-3 czerwca 2014 r. w Nowym Jorku odbyło się World BPO/ITO Forum, jedno z najważniejszych corocznych spotkań podmiotów gospodarczych reprezentujących sektor usług outsourcingowych.


Temat forum poświęcony był "Re-Inventing Global Sourcing: Cloud, Mobile and Social". Polska jest obecnie jednym z światowych liderów pod względem powstałych inwestycji i wielkości zatrudniania w sektorze usług outsourcingowych. Podczas forum odbyła się specjalna sesja poświęcona naszemu krajowi "Poland: Where Multilingual Talent, Thriving European Economy and Investment Security Create Opportunities in Katowice, Lublin and Poznań".
Miasto Katowice na mapie Polski i Europy stało się jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla centrów usług outsourcingowych oraz centrum usług wspólnych przedsiębiorstw.
Uczestnikami World BPO/ITO Forum byli przedstawiciele Miasta Katowice na czele z Prezydentem Panem Piotrem Uszokiem. W gronie uczestników forum był również dr Maciej Baranowski z Katedry Finansów naszej Uczelni. Urząd Miasta Katowice promował nasze miasto jako atrakcyjną lokalizację dla podmiotów gospodarczych z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Wizyta stała się także okazją do zaprezentowania potencjału w obszarze finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.

W dniu 4 czerwca br. Miasto Katowice we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku zorganizowało w Harvard Club of New York City panel dyskusyjny poświęcony atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz Miasta Katowice. Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele środowisk samorządowych, politycznych, gospodarczych i naukowych. Podczas panelu dr Maciej Baranowski z Katedry Finansów przedstawił wykład poświęcony "Talent Availability in Poland and in Silesia".