Dr Maciej Baranowski w Nottingham Business School


W dniach 3-7 marca 2014 r. z wizytą w Wielkiej Brytanii przebywał dr Maciej Baranowski z Zakładu Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych. Na zaproszenie Nottingham Business School (Nottingham Trent University) przeprowadził cykl wykładów poświęconych "Selected Aspects of Corporate Financing and Hedging Interest Rate Risk in International Financial Markets".

 

Nottingham Business School jest obecnie jedną z najważniejszych uczelni o profilu biznesowym i ekonomicznym w Wielkiej Brytanii, posiadającą bardzo ścisłe związki z otoczeniem gospodarczym oraz rozbudowane relacje międzynarodowe. Programy studiów tej uczelni stanowią kombinację dyscyplin akademickich i doświadczenia menedżerskiego, odpowiadając przede wszystkich oczekiwaniom środowisk gospodarczych oraz zapotrzebowaniu rynku na określoną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Od wielu lat Wydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Nottingham Business School prowadzą ścisłą współpracę w zakresie organizacji studiów magisterskich (Joint Master's Degree in European Business and Finance).

Wizyta stworzyła możliwości promocji potencjału dydaktycznego i naukowego Katedry Finansów oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń naszej Uczelni, a także potencjału gospodarczego miasta Katowice oraz Metropolii Silesia. W lutym 2014 fDi Intelligence, zespół analityczny grupy medialnej Financial Times zajmujący się międzynarodowymi inwestycjami bezpośrednimi, opublikował raport dotyczący europejskich miast i regionów przyszłości ("European Cities and Regions of the Future 2014/2015"). Miasto Katowice znalazło się w czołówce dużych miast europejskich w zakresie strategii przyciągania oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wysoka pozycja naszego miasta i regionu w rankingach fDi Intelligence spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego oraz środowisk gospodarczych powiązanych z Nottingham Business School.