Dr Magdalena Jarczok-Guzy otrzymała grant rektorski


Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Magdalena Jarczok-Guzy otrzymała grant rektorski za publikację artykułu pt. "Obstacles to the development of the organic food market in Poland and the possible directions of the growth" w czasopiśmie "Food Science & Nutrition" posiadającym wskaźnik IF. Nagroda została wręczona podczas uczelnianego spotkania opłatkowego w dniu 21.12.2018.