Dr Maria Gorczyńska w gronie ekspertów oceniających projekt

Pani Dr Maria Gorczyńska Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych znalazła się w gronie ekspertów w ramach badania ewaluacyjnego ex-post oceniających projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”


Badanie realizowane było przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Spotkanie odbyło się 9 kwietnia 2015 roku w Katowicach. Celem spotkania było zaprezentowanie efektów projektu systemowego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wymiana doświadczeń i opinii na temat dalszego wspierania osób niepełnosprawnych w podejmowaniu pracy zawodowej.

Na spotkaniu przedstawiono osiągnięte rezultaty i korzyści płynące z projektu, jak i zaprezentowano prognozy i wnioski na przyszłość wskazując na potrzebę kontynuacji działań w zakresie szkoleń zawodowych, szkoleń podnoszących kwalifikacje, jak i organizowanie staży dla osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkania zwrócono także szczególną uwagę na potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania wiedzy i kontynuacji nauki.

Nasz ekspert zaprezentował w tym obszarze formy wsparcia studentów niepełnosprawnych stosowane w procesie kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.