Dr Maria Gorczyńska w Kapitule konkursu NBP


Prezes Narodowego Banku Polskiego powołał dr Marię Gorczyńską w skład Kapituły  XII edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej organizowanego dla szkół podstawowych i gimnazjów w  roku szkolnym 2013/2014.