Dr Monika Wieczorek-Kosmala laureatem rektorskiego grantu naukowego


Dr Monika Wieczorek-Kosmala znalazła się w gronie laureatów pierwszej edycji rektorskich grantów przyznawanych za szczególne osiągnięcia naukowe. Dr Monika Wieczorek-Kosmala otrzymała grant za publikację artykułu pt. "Risk management practices from risk maturity models perspective", w "Journal for East European Management Studies", Volume 19, Issue 2, s. 133-159. (IF = 0,406).