Dr Piotr Kania w audycji "Temat do dyskusji" w Radiu Katowice


W dniu 30 stycznia 2014 r. dr Piotr Kania z Zakładu Finansów Publicznych wziął udział w audycji Polskiego Radia Katowice pt. "Temat do dyskusji". Przedmiotem dyskusji zaproszonych do studia gości oraz radiosłuchaczy były szybkie pożyczki, wysokie koszty ich spłaty oraz windykacji. W audycji poruszano też problem działalności parabanków w tym zakresie, ich kontroli ze strony UOKiK-u oraz możliwości objęcia kontrolą ze strony nadzoru finansowego.