Katedra Finansów współorganizatorem I International Week na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń


Katedra Finansów współorganizatorem I International Week na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

NEW FRONTIERS IN FINANCE AND INVESTMENTS – INERNATIONAL WEEK odbędzie się
w dniach 21-25 października 2013.
Studenci mogą dowiedzieć się jak inwestować i jak zarządzać finansami, jednocześnie podnosząc swoje kompetencje językowe. 
 Zajęcia poprowadzą wykładowcy z Belgii, Chorwacji, Holandii, Węgier, Słowacji i Turcji. 
Więcej informacji:
http://www.ue.katowice.pl/en/new-frontiers-in-finance-and-investments.html"