Konferencja Finanse - Problemy - Decyzje 2014


W dniach 20-22 października 2014 r. w Hotelu Jawor w Jaworzu k/Bielska-Białej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa FINANSE – PROBLEMY – DECYZJE  edycja FPD 2014 organizowana przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja objęta została honorowym patronatem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz Marszałka Województwa Śląskiego.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał prof. UE dr hab. Andrzej Piosik Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Pana Mirosława Sekuły głos zabrała  dr Elżbieta Stolorz-Krzisz Skarbnik Województwa Śląskiego. Konferencję zaszczycili swoją obecnością również:

  •   prof. UW dr hab. Marta Postuła – Zastępca Dyrektora 
      Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów,

  •   dr Tomasz Tratkiewicz - Dyrektor Departamentu Podatku
      od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów,
  •  dr Beata Rogowska-Rajda - Zastępca Dyrektora Departamentu
     Podatku  od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów.

Konferencja zgromadziła około 90 uczestników z 27 ośrodków naukowych, w tym  17 krajowych i 10 zagranicznych oraz praktyków z Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wśród gości zagranicznych mieliśmy przyjemność gościć pracowników naukowych z Belgii, Chorwacji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Węgier i Włoch. W trakcie Konferencji zostało wygłoszonych 19 referatów.