Nagrody dla prac magisterskich i licencjackich napisanych w Katedrze Finansów


      W dniu 28.10.2013 r. rozstrzygnięto Konkurs ogłoszony przez Katedrę Finansów wraz ze Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych na najlepszą pracę magisterską oraz Konkurs na najlepszą pracę licencjacką – o tematyce podatkowej.

    Wśród laureatów znalazły się osoby wypromowane przez pracowników Katedry Finansów
i są to:

  • mgr Edyta Sygut – I miejsce w kategorii prac magisterskich

„Rola podatków i opłat lokalnych w strukturze dochodów gminy”, promotor: dr Piotr Kania

  • mgr Mateusz Teodorczuk – II miejsce w kategorii prac magisterskich

„Opodatkowanie przychodów ze źródeł nieujawnionych”, promotor: prof. dr hab. Teresa Famulska

  • mgr Mateusz Mantykiewicz – wyróżnienie w kategorii prac magisterskich

„Ulgi i zwolnienia podatkowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”, promotor: dr Jolanta Gałuszka