Podpisanie porozumienia o współpracy ze State Street Bank GMBH

5 marca 2015 r. o godz. 10:00 w Auli CNTI im. prof. Zbigniewa Messnera zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a State Street Bank GMBH.


Porozumienie podpisali JM Rektor prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński oraz Simon Baylis, Dyrektor operacyjny State Street Bank, Oddział w Krakowie. Jednostką wiodącą dla wspólnych przedsięwzięć jest Katedra Finansów.

Przesłanką współpracy jest - dostrzegana przez Strony porozumienia - potrzeba promowania środowiska naukowego i zawodu analityka finansowego oraz umiejętności modelowania finansowego.

W związku z podpisaniem porozumienia, Koło Naukowe Modelowania Finansowego QUANTUM działające przy Katedrze Finansów wspólnie ze State Street Bank GMBH z siedzibą w Krakowie zorganizowało wykład "Around the Globe with 100 Euro".

Wykład wygłosili pracownicy banku zajmujący się księgowością i wyceną funduszy inwestycyjnych - Tomasz Salamon, Starszy menedżer ds. księgowości funduszy oraz Damian Romański, CFA, Menedżer ds. wyceny funduszy.