Pracownicy Katedry Finansów we władzach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Katowicach


          26 marca 2015 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału  Katowice, podczas którego wybrano nowe władze, w skład których weszli również pracownicy Katedry Finansów.

W skład Zarządu Oddziału:

  • Prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka,
  • Dr Joanna Błach,
  • Dr Bożena Ciupek,
  • Dr Jacek Nowak.

W skład Komisji Rewizyjnej:

  • Dr Maria Gorczyńska.