Prof. Artur Walasik w Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych


Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej powołał Pana prof. UE dr hab. Artura Walasika z dniem 1 września 2013 r. w skład Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.