Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska członkiem Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych


Krajowa Izba Doradców Podatkowych powołała Radę Naukową, w skład której weszli:

 • Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Prof. dr hab. Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. Eugenia Fojcik-Mastalska, Uniwersytet Wrocławski
 •  Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka, Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Mariola Lemonnier, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Jerzy Małecki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Ryszard Mastalski, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Nykiel Włodzimierz – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej odbyło się 25 czerwca 2015 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Więcej informacji na stronie: https://krdp.pl/aktualnosciall.php/10/3755