Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska członkiem Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji


W dniach 30.06-01.07.2014 r. na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych na temat: Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014 zorganizowana przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedrę Skarbowości, Zakład Systemów Ekonomicznych i Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Skład Rady Programowej Konferencji:

 • Prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku (Przewodniczący)
 • Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny
  w Katowicach
 • Prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. zw. dr hab. Janusz Kaliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. zw. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk
 • Prof. zw. dr hab. Anna Ząbkowicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. Jerzy Grabowiecki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Jędrzej Chumiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Robert Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Ryta Dziemianowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Piotr Pysz, Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg, Niemcy
 • Prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski, Uniwersytet w Białymstoku