Promocja doktorska Pana Zbigniewa Tetłaka


W dniu Święta Uczelni 9 stycznia 2014 roku miała miejsce uroczysta promocja doktorska Pana Zbigniewa Tetłaka. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych Panu Zbigniewowi Tetłakowi nadała Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń w dniu 25.04.2013 roku.

Temat pracy doktorskiej: " Efektywność wydatków publicznych na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”

Promotor: Prof. UE dr hab. Artur Walasik