Promocja doktorska Pani Ewy Gąsiorek


W Dniu Święta Uczelni 12 stycznia 2015 roku miała miejsce uroczysta promocja doktorska Pani Ewy Gąsiorek. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych
w dyscyplinie finanse Pani Ewie Gąsiorek nadała Rada Wydziału Finansów
i Ubezpieczeń w dniu 22.05.2014 roku.

Temat pracy doktorskiej: "Planowanie a wykonanie budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego"

Promotor: Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska