Publikacja dr Jolanty Gałuszki w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej


Pani dr Jolanta Gałuszka z Zakładu Finansów Publicznych opublikowała we współautorstwie artykuł w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej (lista A), punktacja 25 pkt:

J. Gałuszka et al. (2013) Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships. ”Local Government Studies”, Volume 39No.6, December 2013, pp.792-815