Publikacja fragmentów pracy dyplomowej studenta UE napisanej pod kierunkiem dr Macieja Baranowskiego w Almanachu Polskiego Związku Faktorów


Ukazał się trzeci tom "Faktoringu. Almanachu Polskiego Związku Faktorów", w którym opublikowane zostały obszerne fragmenty pracy dyplomowej pana Andrzeja Zawady "Rozwój faktoringu na rynku usług finansowych i jego wpływ na przedsiębiorstwo" (2013, Rok III, ISSN 2083-8778, s. 221-244).

W roku 2012 praca została nagrodzona wyróżnieniem w konkursie na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie  "Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów". Pan Andrzej Zawada napisał pracę dyplomową w latach 2011-2012 w Katedrze Finansów pod kierunkiem dr Macieja Baranowskiego.

Almanach jest cyklicznym wydawnictwem kierowanym do osób zawodowo związanych z faktoringiem, przedsiębiorców korzystających z usług faktoringowych oraz środowisk akademickich.

Autor publikacji jest obecnie studentem drugiego roku studiów magisterskich na kierunku: Finanse i rachunkowość, specjalność: Analityk finansowy. W Katedrze Finansów pod kierunkiem dr Joanny Błach pan Andrzej Zawada przygotowuje pracę magisterską p.t. "Wycena przedsiębiorstwa jako finalny etap analizy fundamentalnej".