Wykład gościnny w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu na II Powiatowym Festiwalu Nauki i Sztuki


W dniu 31 stycznia 2020 r. dr Magdalena Jarczok-Guzy wygłosiła wykład nt. „Podatkowe i parapodatkowe obciążenia wynagrodzeń w świetle zmian przepisów podatkowych w 2019 roku” w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu. Wykłady odbyły się w ramach organizowanego „II Powiatowego Festiwalu Nauki i Sztuki” mającego na celu popularyzację osiągnięć naukowych oraz zainteresowanie nauką, kulturą i sztuką.