Wykłady Prof. Wojciecha Stillera

W dniu 11 grudnia 2013 r. gość Katedry Finansów prof. dr Wojciech Stiller z Berlin School of Economics and Law wygłosił wykłady o tematyce podatkowej. 1. Wpływ opodatkowania na decyzje przedsiębiorstw 2. Niemiecki system podatkowy 3. Transakcje transgraniczne w podatku VAT na przykładzie transakcji polsko-niemieckich   Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy.