Wypowiedź dra Piotra Kani w "Dzienniku Zachodnim"


W dniu 9 marca 2015 r.  w "Dzienniku Zachodnim" została opublikowana wypowiedź dra Piotra Kani na temat waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych w 2015 roku [link].