Wyróżnienia w Dniu Edukacji Narodowej


Z  okazji Dnia Edukacji  Narodowej w dniu 14 października 2019 r. JM Rektor prof. UE dr hab. Robert Tomanek przyznał wyróżnienia pracownikom Uczelni.

Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Katedry Finansów Publicznych za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2018 roku otrzymała:

  • Dr Magdalena Jarczok-Guzy - nagroda indywidualna 2 stopnia