Wyróżnienia w Dniu Edukacji Narodowej


Na uroczystości z okazji Dnia Edukacji  Narodowej 12 listopada 2014 roku
JM Rektor prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński wręczył następujące wyróżnienia pracownikom Katedry Finansów:

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych i towarzyszące mu osiągnięcia naukowe otrzymały:

  • prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik - nagroda indywidualna 1 stopnia
  • prof. zw. dr hab. Halina Zadora - nagroda indywidualna 1 stopnia

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za szczególne osiągnięcia naukowe w 2013 roku otrzymały:

  • prof. zw. dr hab. Teresa Famulska - nagroda indywidualna 2 stopnia
  • dr Joanna Błach - nagroda indywidualna 1 stopnia
  • dr Bożena Ciupek - nagroda indywidualna 2 stopnia
  • dr Jolanta Gałuszka - nagroda indywidualna 2 stopnia
  • dr Monika Wieczorek-Kosmala - nagroda indywidualna 2 stopnia.