Aktualności

Dr Magdalena Jarczok-Guzy w VSB – Technical University of Ostrava

W dniu 8 października 2019 r. z wizytą w Ostravie przebywała dr Magdalena Jarczok-Guzy reprezentując Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas 10. International Week 2019. Na zaproszenie VSB – Technical University of Ostrava przeprowadziła wykład... [Więcej]


Sukces studentów KN Quantum podczas Dni e-Biznesu

Sukces studentów KN Quantum podczas Dni e-Biznesu 2019

9 maja 2019 r. członkowie Koła Naukowego Modelowania Finansowego "QUANTUM" działającego przy Katedrze Finansów Publicznych, studenci specjalności Analityk finansowy na kierunku Finanse i Rachunkowość, Paulina Iwan, Aleksander Piecuch oraz Anna... [Więcej]


Mgr Małgorzata Grząba wyróżniona na seminarium studencko-doktoranckim

W dniu 18 grudnia 2018 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyło się II seminarium studencko-doktoranckie pt.: „Kierunki rozwoju innowacji w gospodarce turystyczne – wybrane praktyki działań” organizowane przez Katedrę Marketingu,... [Więcej]


Promocja doktorska Pana Marcina Surówki

W Dniu Święta Uczelni 11 stycznia 2019 roku miała miejsce uroczysta promocja doktorska Pana Marcina Surówki. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse Panu Marcinowi Surówka nadała Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń w dniu... [Więcej]


Dr Magdalena Jarczok-Guzy otrzymała grant rektorski

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Magdalena Jarczok-Guzy otrzymała grant rektorski za publikację artykułu pt. "Obstacles to the development of the organic food market in Poland and the possible directions of the growth" w czasopiśmie... [Więcej]


Dr Magdalena Jarczok-Guzy Członkiem Rady Wydawniczej w czasopiśmie „International Journal of Accounting, Finance and Risk Management”

Pani dr Magdalena Jarczok-Guzy została członkiem Rady Wydawniczej w czasopiśmie „International Journal of Accounting, Finance and Risk Management”. http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=366 [Więcej]


Artykuł pracownika Katedry Finansów Publicznych wyróżniony podczas konferencji

W dniu 20 listopada 2018 roku, podczas V Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tegorocznym tytułem „Nowe trendy funkcjonowania organizacji kultury” organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”w... [Więcej]