Aktualności

Wykłady prof. Wojciecha Stillera za nami

W dniach 26-30 października 2018 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach gość Katedry Finansów Publicznych prof. dr Wojciech Stiller z Berlin School of Economics and Law wygłosił trzy wykłady o tematyce... [Więcej]


Wyróżnienia w Dniu Edukacji Narodowej

Z  okazji Dnia Edukacji  Narodowej JM Rektor prof. UE dr hab. Robert Tomanek przyznał wyróżnienia pracownikom Uczelni. Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Katedry Finansów Publicznych za osiągnięcia naukowe i... [Więcej]


Dr Jolanta Gałuszka Członkiem Rady Wydawniczej oraz recenzentem w czasopiśmie "Scholink. Economics, Law and Policy"

Pani dr Jolanta Gałuszka została recenzentem oraz członkiem Rady Wydawniczej w czasopiśmie "Scholink. Economics, Law and Policy". http://www.scholink.org/ojs/index.php/elp/about/editorialTeam [Więcej]


Pracownik Katedry Finansów Publicznych na Letniej Młodzieżowej Szkole Naukowo-Praktycznej w Grodzieńskim Uniwersytecie im. Janka Kupały

W dniach 9-21 lipca 2018 roku odbyła się Letnia Młodzieżowa Szkoła Naukowo-Praktyczna „Dialog pomiędzy UE a EUG” w Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym imienia Janka Kupały. W ramach szkoły uczestnicy zdobywali i rozwijali wiedzę z zakresu... [Więcej]


Dr Maciej Baranowski członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

Z dniem 22 maja 2018 Pan dr Maciej Baranowski został powołany przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli  [Więcej]


Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska Członkiem Rady Programowej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego

Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska została powołana do Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego nt. "Zasada pewności w prawie podatkowym - de lege lata i de lege ferenda", która odbyła się w dniach 18-19... [Więcej]


Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska Członkiem Rady Programowej Konferencji

Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska została powołana do Rady Programowej IV Konferencji Naukowej z cyklu „Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych” nt. „Kapitalizm kontra Socjalizm. Anatomia zmian systemowych w Polsce w latach... [Więcej]