Projekty naukowo-badawcze oraz dydaktyczne


Granty ministerialne
realizowane pod kierunkiem i z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Wykonawcy – pracownicy Katedry

Okres realizacji

 Efektywność akumulacji
i alokacji kapitału przez fundusze inwestycyjne na polskim rynku finansowym (typ projektu: własny, 38 konkurs MNiSW)

dr Piotr Kania

prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
mgr Jan Kaczmarczyk 
 

 Rozpoczęcie: 2010-03-29

Zakończenie: 2012-03-28

 Oddziaływanie światowego kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki na przykładzie zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw(typ projektu: własny, 39 konkurs MNiSW)

 
prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka

dr Joanna Błach
dr Maria Gorczyńska
dr Monika Wieczorek-Kosmala 
 

Rozpoczęcie: 2010-09-30

Zakończenie: 2012-09-29 
 

Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw (typ projektu: własny, 40 konkurs MNiSW) 

Prof. zw. dr hab. 
Teresa Famulska 

prof. UE dr hab.
Artur Walasik
dr Bożena Ciupek

Rozpoczęcie: 2011-05-04

Zakończenie: 2013-11-03             

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem i z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych w 2020 r.

Projekty "Potencjał badawczy"


Tytuł projektu                   

Kierownik
projektu

Zespół badawczy

Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa (Etap I)

prof. zw.dr hab.
Teresa
Famulska

 

 

dr Maciej Baranowski

dr Bożena Ciupek

dr Jolanta Gałuszka   

dr Magdalena Jarczok-Guzy

dr Jan Kaczmarzyk
dr Piotr Kania

mgr Małgorzata Grząba

mgr Artur Ochot

mgr Magdalena Szymczak
mgr Edyta Sygut

 

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem i z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych w 2019 r.

Projekty "Potencjał badawczy"

 

Tytuł projektu                   

Kierownik
projektu

Zespół badawczy

Instrumenty polityki fiskalnej 
państwa a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Etap III)

prof. zw.dr hab.
Teresa
Famulska

 

 

dr Maciej Baranowski

dr Bożena Ciupek

dr Jolanta Gałuszka   

dr Magdalena Jarczok-Guzy

dr Jan Kaczmarzyk
dr Piotr Kania

dr Beata Rogowska-Rajda
mgr Edyta Sygut 

Inne projekty badawcze i dydaktyczne
realizowane z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych

 Tytuł projektu

Wykonawcy - pracownicy Katedry

Projekt dydaktyczny: "Opracowanie
i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych" (projekt realizowany przez
Wydział Finansów i Ubezpieczeń)

dr Bożena Ciupek
(promotor modułu: Wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów)
dr Maria Gorczyńska
(koordynator modułu: Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym) 

 Projekt badawczy: „Rynek audiowizualny w Polsce– diagnoza i perspektywy rozwoju
(dla subrynku kinematografii)”,
Projekt badawczy w ramach NCK
- Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa  Narodowego. Kierownik projektu

 

prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior

 
 

dr Jolanta Gałuszka
mgr Jan Kaczmarzyk