Projekty naukowo-badawcze oraz dydaktyczne


Granty ministerialne
realizowane pod kierunkiem i z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Wykonawcy – pracownicy Katedry

Okres realizacji

 Efektywność akumulacji
i alokacji kapitału przez fundusze inwestycyjne na polskim rynku finansowym (typ projektu: własny, 38 konkurs MNiSW)

dr Piotr Kania

prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
mgr Jan Kaczmarczyk 
 

 Rozpoczęcie: 2010-03-29

Zakończenie: 2012-03-28

 Oddziaływanie światowego kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki na przykładzie zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw(typ projektu: własny, 39 konkurs MNiSW)

 
prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka

dr Joanna Błach
dr Maria Gorczyńska
dr Monika Wieczorek-Kosmala 
 

Rozpoczęcie: 2010-09-30

Zakończenie: 2012-09-29 
 

Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw (typ projektu: własny, 40 konkurs MNiSW) 

Prof. zw. dr hab. 
Teresa Famulska 

prof. UE dr hab.
Artur Walasik
dr Bożena Ciupek

Rozpoczęcie: 2011-05-04

Zakończenie: 2013-11-03             

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach  pod kierunkiem i z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych w 2018 r.

Projekty "Potencjał badawczy"

Tytuł projektu                   

Kierownik
projektu
Zespół badawczy

Instrumenty polityki fiskalnej
państwa a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Etap II)

prof. zw.dr hab.
Teresa
Famulska

 

 

dr Maciej Baranowski

dr Bożena Ciupek

dr Jolanta Gałuszka   

dr Magdalena Jarczok-Guzy

dr Jan Kaczmarzyk
dr Piotr Kania

dr Beata Rogowska-Rajda
mgr Anna Lazur
mgr Edyta Sygut

 


 

Inne projekty badawcze i dydaktyczne
realizowane z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych

 Tytuł projektu

Wykonawcy - pracownicy Katedry

Projekt dydaktyczny: "Opracowanie
i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych" (projekt realizowany przez
Wydział Finansów i Ubezpieczeń)

dr Bożena Ciupek
(promotor modułu: Wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów)
dr Maria Gorczyńska
(koordynator modułu: Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym) 

 Projekt badawczy: „Rynek audiowizualny w Polsce– diagnoza i perspektywy rozwoju
(dla subrynku kinematografii)”,
Projekt badawczy w ramach NCK
- Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa  Narodowego. Kierownik projektu

 

prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior

 
 

dr Jolanta Gałuszka
mgr Jan Kaczmarzyk