Aktualności

Promocja doktorska Pani Beaty Rogowskiej-Rajdy

W dniu Święta Uczelni 11 stycznia 2013 roku miała miejsce uroczysta promocja doktorska Pani Beaty Rogowskiej-Rajdy doktorantki Katedry Finansów, pracownika Ministerstwa Finansów (wice-dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług). Stopień... [Więcej]


Profesor Artur Walasik członkiem Komitetu Audytu przy Ministrze Finansów

Prof. UE dr hab. Artur Walasik powołany został z dniem 1 stycznia 2013r. przez Ministra Finansów na członka Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe. [Więcej]