Aktualności

Nagroda II stopnia za pracę doktorską

Nagroda za doktorat

W dniu 4 grudnia 2020 r. prof. Ewa Ziemba jako promotor oraz dr Iwona Kolasa otrzymały nagrodę drugiego stopnia w grupie prac doktorskich za pracę pt. Czynniki sukcesu zarządzania projektami zintegrowanych systemów informatycznych w administracji... [Więcej]


V Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2020

O systemach i technologiach informacyjnych we wspomaganiu zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych oraz transformacji społeczeństwa dyskutowano w dniach 3-4 grudnia 2020 r. na konferencji IwZ’2020 zorganizowanej przez naszą Katedrę.... [Więcej]


Stopień doktora habilitowanego dla Jolanty Wartini-Twardowskiej

Z radością informujemy o pozytywnym zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Jolancie Wartini-Twardowskiej. Dnia 26 listopada 2020 roku Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu... [Więcej]


Publikacja naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł prezentowany na tablecie.

Miło nam poinformować, że artykuł prof. dr hab. Ewy Ziemby i dr Moniki Eisenbardt pt. "Consumer Engagement in Business Process Innovation-ICT Companies Cases from Poland and UK" został opublikowany w czasopiśmie Journal of Computer... [Więcej]


Wykład naszego pracownika w ramach współpracy z I LO w Gliwicach

Zdjęcie ze spotkania

We wtorek, 22 września 2020 pracownik naszej Katedry, Pan mgr Maciej Tuszkiewicz przeprowadził w I LO Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach wykład pt. "Ekonomista, finansista, czy po prostu materialista?". Wykład ze... [Więcej]


Wykład Prof. Ewy Ziemby na temat pisania artykułów naukowych

Zdjęcie z konferencji

Pani prof. Ewa Ziemba została zaproszona na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie zorganizowaną w dniu 18 czerwca 2020 roku przez Szkołę Doktorską naszego uniwersytetu. Jej wykład nt. "Standardy pisania... [Więcej]


Kolejna publikacja w czasopiśmie z listy JCR

Obraz odczytywanego artykułu

Artykuł naukowy prof. dr hab. Ewy Ziemby pt. "The Contribution of ICT Adoption by Local Governments to Sustainability-Empirical Evidence from Poland" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Information Systems Management (IF-2,042),... [Więcej]