Relacja z międzynarodowej konferencji KM’2015


Zapraszamy do zapoznania się z relacją z międzynarodowej konferencji "Knowledge Management, Learning, Information Technology", która odbyła się w dniach 24-27 czerwca 2015 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W konferencji uczestniczyło pond 70 osób z 12 krajów. Celem trzeciej już z tego cyklu konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń związanych z najnowszymi technologiami informatycznymi i ich wykorzystaniem w zarządzaniu wiedzą i uczeniu. 

Konferencję poprzedziły seminarium doktorskie i warsztaty na temat bezpieczeństwa cybernetycznego, które odbyły się 24 czerwca, a prowadził je prof. Yair Levy, Dyrektor the Center for e-Learning Security Research, Nova Southeastern University (USA).  

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się 25 czerwca. W imieniu komitetu programowego i organizacyjnego, przewodnicząca konferencji prof. Ewa Ziemba powitała przybyłych delegatów i gości, przedstawiła cel konferencji, oraz podziękowała za współpracę nad przygotowaniem konferencji. Uroczystego otwarcia dokonał JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Leszek Żabiński. Następnie, uroczysty adres przekazała, w imieniu Prezydenta Miasta Katowic dr Marcina Krupy oraz swoim, Skarbnik Miasta Katowice Danuta Kamińska. W dalszej części uroczystego otwarcia konferencji, Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. Andrzej Piosik podziękował za jej zorganizowanie i życzył uczestnikom interesujących merytorycznych dyskusji. Natomiast współorganizatorzy konferencji prof. Nitza Geri z Open University of Israel i prof. Alex Kochang z Middle Georgia State (USA) podziękowali za jej zorganizowanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i zaprosili do merytorycznej części konferencji.  

Merytoryczną cześć konferencji rozpoczął wykład przewodni prof. Alojzego Z. Nowaka, Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego na temat strefy euro jako arkadii dla Europy.    

Film – Opening Ceremony of the conference "Knowledge Management, Learning, Information Technology" and  Keynote: „Is Eurozone an Arcadia for Europe?”    

Drugi wykład przewodni na temat oceny jakości systemów informatycznych zarządzania z punktu widzenia ich użytkowników, w dniu 26 czerwca wygłosił prof. Witold Chmielarz z Uniwersytetu Warszawskiego.  

Film – Keynote: "Quality Assessment of MIS: A Perspective on Information Systems User"  

Przedmiotem dyskusji w trakcie konferencji było 41 referatów wygłoszonych podczas szesnastu sesji i paneli naukowych. Ponadto trzy referaty prezentowano w sesji plakatowej.  Ożywiona dyskusja towarzyszyła prezentacjom referatów, a ich poziom merytoryczny został bardzo wysoko oceniony przez recenzentów, komitet programowy i wszystkich uczestników konferencji. Potwierdzeniem tego były nagrody „Best Paper Award” dla pięciu referatów prezentowanych na konferencji, w tym dwóch przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Prezydent Miasta Katowic dr Marcin Krupa oraz JM Rektor prof. Leszek Żabiński.  

Organizatorem konferencji był Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej z prof. Ewą Ziembą i zespołem w składzie: mgr Monika Eisenbardt, mgr Barbara Bryl, dr Katarzyna Śmietana, dr Anna Piorunkiewicz, dr Tomasz Papaj, dr Rafał Żelazny.    

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Konferencję poprzedził wywiad ekspercki z prof. Ewą Ziembą przeprowadzony w Radiu eM, w programie "Kto słucha, nie błądzi – pasmo publicystyczne", w dniu 19 czerwca 2015, o godzinie 10:20. Przedmiotem wywiadu było wykorzystanie technologii informatycznych w kontekście celu i tematu przewodniego konferencji. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu: część-1 i część-2.