Aktualności

Gala Nauki Polskiej i Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Prof. Ewy Ziemby

„Myśli uczonego są niezależne od osądu ogółu – ponieważ dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy.“ - ta myśl Mikołaj Kopernika przyświecała na Gali Nauki Polskiej, która odbyła się w... [Więcej]


Naukowe granty rektorskie znów w Naszej Katedrze

Podczas uroczystego spotkania opłatkowego społeczności akademickiej UE w Katowicach granty i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe wręczył JM Rektor prof. Robert Tomanek. W naszej Katedrze zostały  nagrodzone prof. dr hab. Ewa Ziemba i dr Jolanta... [Więcej]


Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Prof. Ewy Ziemby

Prestiżowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w latach 2017-2018 została przyznana Pani Prof. Ewie Ziembie. Znaczącym osiągnięciem naukowym prof. dr hab. Ewy Ziemby jest studium... [Więcej]


Warsztaty nt. Strategiczny i finansowy due diligence: Dobre praktyki jako klucz do zrozumienia wartości w przejęciach”

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej zaprasza serdecznie na warsztaty poświęcone Strategicznemu i finansowemu due diligence w szczególności dobrym praktykom ich opracowania. Warsztaty odbędą się w dniu 27.12.br. w godz.... [Więcej]


Dzień Edukacji Narodowej i Nagrody JM Rektora za osiągnięcia naukowo-badawcze

14 października 2019 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjne JM Rektor wręczył nagrody wyróżniającym się pracownikom naukowym i administracyjnym. Do naszej Katedry trafiły trzy nagrody. Otrzymały je Panie Profesor... [Więcej]


Publikacja naszego pracownika wydana przez Elsevier, Oxford, United Kingdom

Z radością informujemy, że ostatnie badania naukowe pt. Searching for Synergy from a Combination of Heterogeneous Business Models: Measurement and Assessment from the Polish Software Industry, przeprowadzone przez dr Jolantę Wartini-Twardowską z... [Więcej]


Nagroda na międzynarodowej konferencji KM: Knowledge Management, Learning, Information Technology

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej KM: Knowledge Management, Learning, Information Technology  prof. dr hab. Ewa Ziemba i dr Monika Eisenbardt oraz prof. Roisin Mullins i dr Sandra Dettmer z University of Wales Trinity Saint... [Więcej]