International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES)

Picture depicting logo

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej jest od 2019 roku współorganizatorem międzynarodowej konferencji:

International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems


sympozjum:


3nd Symposium on Information Systems and Technologies for Management, Economy and Decision Making

Celem sympozjum jest prezentacja wyników badań dotyczących zastosowania systemów i technologii informatycznych  w biznesie i gospodarce.  Konferencja tworzy forum w wymianę pomysłów, wiedzy i doświadczeń zarówno dla teoretyków, jak i praktyków w szerokim obszarze wykorzystania systemów informatycznych i metod ilościowych na potrzeby doskonalenia i rozwoju biznesu, gospodarki i społeczeństwa.

Artykuły pozytywnie zrecenzowane i zaprezentowane na konferencji będą opublikowane w czasopiśmie  Procedia Computer Science dostępnym w bazie ScienceDirect.

Konferencja KES jest zaindeksowana w bazie CORE (kat. B) i na Liście MNiSW (UIK: 841, 70 punktów).

Szczegóły o sympozjum znajdują się w ulotce konferencyjnej.