II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie - Rachunkowość - Nowe Technologie"

 Katedra Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie zorganizowały w dniach 1 i 2 czerwca 2015 roku

II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu

"ZARZĄDZANIE - RACHUNKOWOŚĆ - NOWE TECHNOLOGIE"

pt. "Zasoby i osiągnięcia organizacji"

                          

II cykliczna konferencja odbyła się w Szczyrku, w hotelu Elbrus.

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Patronat medialny nad konferencją objęło czasopismo „Rachunkowość”, w związku z czym sprawozdanie z konferencji można przeczytać na łamach numeru 9/2015 czasopisma „Rachunkowość” 

O konferencji napisano również w numerze 41/2015 magazynu FORUM wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 Rada Naukowa konferencji:

prof. zw. dr hab. Halina Buk – przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
prof. PCZ dr hab. Jolanta Chluska
prof. zw. dr hab. Jerzy Gierusz
prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska
prof. zw. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska
dr hab. Alina Kozarkiewicz
prof. AGH dr hab. Monika Łada – sekretarz naukowy
prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda
prof. zw. dr hab. Edward Nowak
prof. SGH dr hab. Krystyna Poznańska
prof. zw. dr hab. Ewa Walińska

 Komitet Organizacyjny konferencji:

dr Ewa Wanda Maruszewska – przewodnicząca

dr Jolanta Wartini-Twardowska

dr Małgorzata Białas

dr inż. Anna Surowiec

mgr Barbara Bryl

 Informacje o odbytej konferencji

 Konferencji przyświecały następujące cele:

 • integracja środowiska naukowego w dyscyplinach zarządzania i rachunkowości
 • wymiana poglądów teoretyków i praktyków gospodarczych na temat współczesnych nurtów i kierunków badawczych w zarządzaniu oraz rachunkowości zasobów i osiągnięć różnych organizacji, tj. komercyjnych, samorządowych i non profit
 • stworzenie platformy do prezentacji dociekań badawczych doktorantów 

 Tematyka konferencji obejmowała:

 W obszarze zarządzania:

 • Strategiczne i operacyjne zarządzanie zasobami w organizacjach różnego typu
 • Zasoby organizacji w procesowym i projektowym podejściu do zarządzania
 • Koncepcje wielowymiarowego pomiaru osiągnięć w przedsiębiorstwach i sferze non-profit

 W obszarze rachunkowości:

 • Pomiar wartości zasobów i osiągnięć organizacji w systemach rachunkowości finansowej
 • Modelowanie wartości aktualnej i przyszłej w systemach rachunkowości zarządczej
 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów na poziomie międzyorganizacyjnym

 W obszarze nowych technologii:

 • Nowe technologie jako kluczowe zasoby współczesnych organizacji
 • Zasoby i osiągnięcia w wymiarze wirtualnym

 Udział w konferencji zgłosiło się 41uczestników, w tym 12 doktorantów,  łącznie z 35 ośrodków akademickich.

W ramach konferencji, poza sesją plenarną i wystąpieniami sekcyjnymi, przewidziano również forum dyskusyjne dla doktorantów, na którym doktoranci prezentowali swoje badania i pomysły na rozprawy doktorskie.

Artykuły zgłoszone na konferencję i przyjęte do publikacji wydane zostały w dwóch tomach "Zeszytów Naukowych - Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zeszyt Naukowy „Studia Ekonomiczne” Nr 245/2015

Zeszyt Naukowy „Studia ekonomiczne Nr 244/2015

Za publikację artykułu w w/w czasopiśmie przyznano 10 punktów, zgodnie z „wykazem czasopism MNiSW” (pozycja 1708)

Archiwum konferencji: