Seminarium doktoranckie - terminy

Terminy i tematyka seminariów doktoranckich prof. Krystiana Pery:

5 marca godz. 17:30 (dyskusja nad książką: K.Popper Świat skłonności oraz analiza bieżąca przygotowywanych publikacji artykułowych);

9 kwietnia godz. 17:30 (seminarium metodyczne - metodologia badań naukowych (kontynuacja), prezentacja przez Doktorantów specyfiki własnego warsztatu badawczego w zakresie realizowanego tematu rozprawy);

14 maja godz. 17:30 (dyskusja nad artykułem Doktoranta (wyboru dwóch Autorów dokonam w kwietniu), informacja o przygotowywanych kolejnych artykułach - treści cząstkowe do sprawdzenia);

11 czerwca godz. 17:30 (złożenie do sprawdzenia kolejnych części rozprawy doktorskiej, dyskusja wyników. Sprawozdanie z badań i postępów w realizacji tematu rozprawy doktorskiej).

Seminaria odbywają się w pokoju 402 B. Przewidywany czas trwania każdego seminarium ok. 2 godz. zegarowe.