Dydaktyka

Pracownicy Katedry Inwestycji prowadzą zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Szczegółowy wykaz przedmiotów zamieszczono poniżej.

 

dr hab. Krystian Pera, prof. UE

 • Studia licencjackie:

  • Strategie inwestowania; studia stacjonarne,  III rok, przedmiot specjalnościowy.

 • Studia magisterskie:

  • Modele inwestycyjne, studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Zarządzanie ryzykiem w controllingu, I rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Seminarium magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne.

 • Studia podyplomowe:

  • Matematyka finansowa;
  • Metody oceny efektywności finansowej inwestycji;
  • Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw;
  • Elementy finansów i bankowości;
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa;

 • Studia doktoranckie:

  • Metody wyceny przedsiębiorstw, II rok;
  • Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, III rok;
  • Teoria portfela inwestycyjnego, IV rok;
  • Seminarium doktoranckie.

prof. zw. dr hab. Krzysztof Marcinek

 • Studia licencjackie:

  • Podstawy inwestowania, studia stacjonarne oraz  niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy.

 • Studia magisterskie:

  • Decyzje inwestycyjne, studia stacjonarne oraz niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Seminarium magisterskie, studia niestacjonarne.

 • Studia podyplomowe:

  • Budżetowanie kapitałowe;
  • Analiza projektów inwestycyjnych.

 • Studia doktoranckie:

  • Budżetowanie kapitału,  III rok;
  • Seminarium doktoranckie.

 

dr hab. Monika Foltyn-Zarychta

 • Studia licencjackie:

  • Methods of Financial Market Analysis; studia stacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Capital Budgeting & Investment Analysis; studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Podstawy inwestowania; studia stacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Seminarium dyplomowe, studia stacjonarne i niestacjonarne.

 • Studia magisterskie:

  • Decyzje inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Modele inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – ACCA, studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Strategic Financial Management; studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Green Investments - Can You Make Environmental Protection Investment Profitable; studia stacjonarne i niestacjonarne, I-II rok, przedmiot swobodnego wyboru;
  • Seminarium magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne.

 • Studia podyplomowe:

  • Podstawy ekonomii;
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – ACCA.

dr Tomasz Bolek

 • Studia licencjackie:

  • Funkcjonowanie rynków nieruchomości, studia niestacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Inwestowanie w nieruchomości, studia niestacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Podstawy inwestowania, studia stacjonarne, II rok, przedmiot kierunkowy;
  • Zarządzanie nieruchomościami, studia stacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Seminarium dyplomowe, studia stacjonarne.

 • Studia magisterskie:

  • Modele inwestycyjne, studia niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, studia stacjonarne, II rok, przedmiot kierunkowy.

 • Studia podyplomowe:

  • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości;
  • Obrót nieruchomościami;
  • Zarządzanie ekonomiczno-finansowe.

dr Rafał Buła

 • Studia licencjackie:

  • Strategie inwestowania; studia stacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Seminarium dyplomowe, studia stacjonarne i niestacjonarne.

 • Studia magisterskie:

  • Analiza i wycena instrumentów pochodnych; studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Decyzje inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Modele inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Strategie inwestycyjne; studia stacjonarne, II rok, przedmiot swobodnego wyboru;
  • Zaawansowane zastosowanie derywatów w zarządzaniu ryzykiem; studia stacjonarne i niestacjonarne, II rok, przedmiot swobodnego wyboru;
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym; studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Zarządzanie ryzykiem w controllingu; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem; studia stacjonarne i niestacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Seminarium magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne.

 • Studia podyplomowe:

  • Zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

dr Bartłomiej Jabłoński

 • Studia licencjackie:

  • Elementy analizy technicznej; studia stacjonarne, III rok, przedmiot swobodnego wyboru;
  • Strategie inwestowania; studia stacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Seminarium dyplomowe, studia stacjonarne i niestacjonarne.

 • Studia magisterskie:

  • Decyzje inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Metody ilościowe w controllingu; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Metodyka zarządzania projektami; studia stacjonarne i niestacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Modele inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Rachunek opcyjny w inwestycjach; studia stacjonarne i niestacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Seminarium magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne.

 • Studia podyplomowe:

  • Polityka dywidend współczesnego przedsiębiorstwa;
  • Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw;
  • Podstawy ekonomii.

dr Marcin Tomecki

 • Studia licencjackie:

  • Podstawy inwestowania; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
  • Prawo w gospodarowaniu nieruchomościami, III rok, przedmiot specjalnościowy;
  • Zarządzanie projektami; studia stacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy.

 • Studia magisterskie:

  • Decyzje inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, IV rok, przedmiot kierunkowy.

 • Studia podyplomowe:

  • Zamówienia publiczne;
  • Proces inwestycyjny w budownictwie.