Seminarium doktoranckie - terminy i tematyka

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbędą się trzy seminaria doktoranckie dla wszystkich doktorantów Katedry Inwestycji. Obecność doktorantów Katedry jest obowiązkowa. W seminarium mogą także wziąć udział inne osoby, zainteresowane problematyką inwestycji i metodami prowadzenia przedmiotowych badań naukowych. 

Terminy seminariów:

1. 12 marca 2020,    godz. 17:00 - 18:30, sala 403 B;

2.  21 maja 2020,      godz. 17:00 - 18:30, sala 403 B;

3. 18 czerwca 2020, godz. 17:00 - 18:30, sala 403 B.

 

Tematyka seminariów:

Seminarium 1. prowadzi: dr hab. Monika Foltyn-Zarychta

Seminarium prowadzone będzie w formie dyskusji w oparciu o poniższe artykuły:

Slovic, P. (1972). Psychological study of human judgment: Implications for investment decision making. The Journal of Finance, 27(4), 779-799.

Milgrom, P. (1993). Is sympathy an economic value? Philosophy, economics, and the contingent valuation method. Contingent valuation: A Critical Assessment, 417-441.

Schwartz, M. S. (2003). The" ethics" of ethical investing. Journal of Business Ethics, 43(3), 195-213.

 W celu uczestnictwa w seminarium uprzejmie proszę o zapoznanie się z powyższymi artykułami. Teksty udostępnione są pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1n6ixEhs7I_vgOjePVtvKzkwapRWvPLdy?usp=sharing

 

Seminarium 2. prowadzi: prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

 Megaprojekty w infrastrukturze – współczesne wyzwania.

(materiały do dyskusji zostaną podane w terminie późniejszym).

 

Seminarium 3. prowadzi: prof. UE dr hab. Krystian Pera

Ewolucja nauk ekonomicznych  -  wnioskowanie dla przedmiotu i metodyki rozprawy doktorskiej

Na podstawie książki:

M. Gorynia (red.): Ewolucja nauk ekonomicznych -  jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne. Wyd: Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019.

link do treści książki: www.kne.pan.pl/images/book/Ewolucja_nauk_ekonomicznych_DRUK_4.pdf

Ponadto, na tym seminarium doktoranci katedry przedstawią bieżący stan zaawansowania swoich rozpraw doktorskich.