Seminarium doktoranckie - terminy i tematyka

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbędą się trzy seminaria doktoranckie dla wszystkich doktorantów Katedry Inwestycji. Obecność doktorantów Katedry jest obowiązkowa. W seminarium mogą także wziąć udział inne osoby, zainteresowane problematyką inwestycji i metodami prowadzenia przedmiotowych badań naukowych. 

Terminy seminariów:

 

1.    W związku z trwającym stanem epidemii oraz zawieszeniem zajęć dydaktycznych, seminarium, które miało odbyć się 6 kwietnia br.  odbędzie się w terminie późniejszym. Dokładna data i godzina zostanie podana po wznowieniu standardowego trybu działalności dydaktycznej na uczelni.

2.  18. 05. 2020,    godz. 17:00 - 18:30, sala 403 B;

3.  17. 06. 2020,    godz. 17:00 - 18:30, sala 403 B.

 

Tematyka seminariów:

Seminarium 1. prowadzi: dr hab. Monika Foltyn-Zarychta

Seminarium prowadzone będzie w formie dyskusji w oparciu o poniższe artykuły:

  • Slovic, P. (1972). Psychological study of human judgment: Implications for investment decision making. The Journal of Finance, 27(4), 779-799.
  • Milgrom, P. (1993). Is sympathy an economic value? Philosophy, economics, and the contingent valuation method. Contingent valuation: A Critical Assessment, 417-441.
  • Schwartz, M. S. (2003). The" ethics" of ethical investing. Journal of Business Ethics, 43(3), 195-213.

W celu uczestnictwa w seminarium uprzejmie proszę o zapoznanie się z powyższymi artykułami. Teksty udostępnione są pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1n6ixEhs7I_vgOjePVtvKzkwapRWvPLdy?usp=sharing

 

Seminarium 2. prowadzi: prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

Studium przypadku jako metoda badawcza Studium przypadku jako metoda badawcza 

 Seminarium prowadzone będzie w formie dyskusji w oparciu o poniższeartykuły:

  • Flyvbjerg B. (2006), Five Misunderstandings About Case-Study Research, Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245.
  • Thomas G. (2011), A Typology for the Case Study in Social Science Following a Review of Definition, Discourse, and Structure, Qualitative Inquiry, 17(6), 511-521.
  • Dąbrowski A. (2017), Metoda stadium przypadku krok po kroku. Studia Socjologiczne, 4 (227), 249-262.
  • Wójcik P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, E-mentor, 1 (48).

Teksty udostępnione są pod linkiem: tutaj.

 

Seminarium 3. prowadzi: prof. UE dr hab. Krystian Pera

Ewolucja nauk ekonomicznych  -  wnioskowanie dla przedmiotu i metodyki rozprawy doktorskiej

Na podstawie książki:

M. Gorynia (red.): Ewolucja nauk ekonomicznych -  jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne. Wyd: Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019.

link do treści książki: www.kne.pan.pl/images/book/Ewolucja_nauk_ekonomicznych_DRUK_4.pdf

Ponadto, na tym seminarium doktoranci katedry przedstawią bieżący stan zaawansowania swoich rozpraw doktorskich.