Zmieniona forma zaliczenia przedmiotu (wykład, ćwiczenia, laboratoria) 

 

Business Law wykład (dr hab. Czarnecka Marzena) - studia stacjonarne

- prezentacje/referaty  60% oddane jako projekt w Google Classroom, test w ramach Google Classroom  40%

Business Law – ćwiczenia (mgr Osowski Wojciech) - studia stacjonarne

- prezentacje przesłane przez platformę Google Classroom

Ubezpieczenia – wykład (prof. UE dr hab. Pacud Radosław) - studia stacjonarne i niestacjonarne

- Egzamin testowy przy użyciu platformy e-learningowej

 

 Sesja poprawkowa

 

Ubezpieczenia st. stacjonarne Katowice -  17 września, godzina 10.00

Ubezpieczenia st. stacjonarne Rybnik – 17 września, godzina 12.00

Ubezpieczenia st. niestacjonarne Katowice – 17 września, godzina 17.00

Ubezpieczenia st. niestacjonarne Rybnik - 17 września, godzina 18.00

 

Ubezpieczenia – ćwiczenia (prof. UE dr hab. Pacud Radosław; dr Baranek Rafał; dr Zachorowski Rafał) - studia stacjonarne i niestacjonarne

- Prezentacja na temat analizy porównawczej produktów ubezpieczeniowych na platformie Google Classroom

Obrót wierzytelnościami - wykład (prof. UE dr hab. Witosz Aleksander) – studia stacjonarne

- Test jednokrotnego wyboru na platformie Google Classroom

Doradztwo podatkowe - laboratorium (dr Ewa Janik, dr Aleksandra Lubicz-Posochowska, mgr Oliwier Mendala) - studia stacjonarne i niestacjonarne

- Rozwiązywanie studium przypadków przez Google Classroom/e-mail z możliwością korzystania z systemu prawnego LEX i aktów prawnych

Prawo karne skarbowe - wykład (dr Ewa Janik) - studia niestacjonarne

- wykorzystanie Google Classroom

Upadłość konsumencka - wykład (prof. UE dr hab. Aleksander Witosz, dr Michał Kuźnik)- studia stacjonarne i niestacjonarne

- Zaliczenie zdalne na platformie Google Classroom

 

Egzaminy z sesji zimowej/różnice programowe/terminy i ogłoszenia

 

- Prowadząca Dr Dorota Benduch

Egzaminy - Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna 2019/2020

1. Podstawy prawa (egzamin):

Kierunek Gospodarka Przestrzenna (S1st, Rok I, Sem. 1) - 21.05.2020 r. godz. 12.00-12.30 - Google Classroom (studenci powinni zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu do dnia 17.05.2020r. na adres mailowy: dorota.benduch@ue.katowice.pl)

2. Podstawy prawa z elementami prawa własności intelektualnej (egzamin):

Kierunek Przedsiębiorczość i Finanse (N1st, Rok I, Sem. 1) - 23.05.2020 r. godz. 10.00-10.30 - Google Classroom (studenci powinni zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu do dnia 17.05.2020r. na adres mailowy: dorota.benduch@ue.katowice.pl)

3. Prawo z elementami prawa własności intelektualnej (egzamin):

Kierunek Ekonomia (N1st, Rok II, Sem. 3) - 23.05.2020 r. - godz. 10.00-10.30 - Google Classroom (studenci powinni zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu do dnia 17.05.2020r. na adres mailowy: dorota.benduch@ue.katowice.pl)

 

Egzaminy - letnia sesja egzaminacyjna 2019/2020

1. Prawo (zaliczenie):

Kierunek Gospodarka i Zarządzanie Publiczne (S1st, Rok I, Sem. 2) - 04.06.2020 r. - godz. 13.30-14.15 - Google Classroom

2. Postępowanie podatkowe (egzamin):

Kierunek Finanse i Rachunkowość (SN2st, różnice programowe) - 15.06.2020 r. - godz. 9.00-9.30 -  Google Classroom (studenci powinni zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem na adres mailowy: dorota.benduch@ue.katowice.pl)

 

- Prowadzący prof. UE dr hab. Aleksander Witosz 

1. Poprawkowa sesja egzaminacyjna (semestr zimowy) - w terminach konsultacji

2. Zaliczenia w sesji letniej:

- Obrót wierzytelnościami na ostatnich zajęciach (4 czerwca o godz. 8:00).

- Upadłość konsumencka na ostatnich zajęciach (4 czerwca o godz. 9:50).

Zaliczenia w formie testu jednokrotnego wyboru na platformie Google Classroom.

3. Konsultacje dla seminarzystów online: 21 maja i 4 czerwca o godz. 13:30 na Google Classroom.