Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa”

Katowice, 27-28 czerwca 2017 r.

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych przy ul. Bogucickiej 5

 

Dzień pierwszy, 27 czerwca 2017 r. (wtorek)

 

10.00-11.00    Rejestracja Uczestników

11.00-11.30    Otwarcie konferencji

11.30-13.00    I panel dyskusyjny

- Podatkowe i finansowe aspekty restrukturyzacji -

 • Ekonomika prawa podatkowego (prof. UE dr hab. Artur Walasik, Uniwersytet Ekonomiczny
  w Katowicach)
 • Czynności restrukturyzacyjne w świetle klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend (dr Agnieszka Sobiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym (dr Jolanta Loranc-Borkowska,  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Przekształcenie i łączenie przedsiębiorstw w świetle klauzuli obejścia prawa podatkowego (mgr Sonia Kozub-Skalska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Umarzanie samorządowych należności cywilnoprawnych (dr Małgorzata Moras, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

          Moderator: Prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

13.00-14.00    Lunch

14.00-16.00    II panel dyskusyjny

- Postępowania restrukturyzacyjne -

 • Restrukturyzacja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa w perspektywie porządku prawnego Unii Europejskiej i systemów prawnych jej państw członkowskich (prof. zw. dr hab. Andrzej Całus, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Układ częściowy jako sposób restrukturyzacji (dr Anna Rzetelska, Uniwersytet Łódzki)
 • Opinie biegłego w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (Zbigniew Miczek, Instytut Allerhanda)
 • Między postępowaniem restrukturyzacyjnym a pre-packiem – czy zawsze zyskują wierzyciele? (Maciej Geromin, Instytut Allerhanda)
 • Sądowa kontrola propozycji układowych składanych przez radę wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym (Bartosz Groele, Instytut Allerhanda)
 • Tendencje regulacyjne w zakresie restrukturyzacji zapobiegawczej przedsiębiorstw w prawie UE i ich wyraz w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne z 2015 r. (prof. SGH dr hab. Jerzy Gospodarek,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

          Moderator: Prof. UE dr hab. Aleksander Witosz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

16.00-16.30     Przerwa kawowa

19.30               Koncert (NOSPR, plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice)

21.00               Uroczysta kolacja (restauracja Cadenza, plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice)

 

Dzień drugi, 28 czerwca 2017 r. (środa)

 

09.30-11.30    III panel dyskusyjny

- Cywilnoprawne mechanizmy restrukturyzacji przedsiębiorstwa -

 • Modyfikacje podmiotowe w umowach o zamówienie publiczne (mgr Maciej Jakub Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Upadłość biura podróży i ochrona klientów upadłego biura (dr Katarzyna Marak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Zmiana zakresu obowiązków stron w umowie o świadczenie usług turystycznych (prof. US dr hab. Krzysztof Wesołowski, dr Dorota Ambrożuk, Uniwersytet Szczeciński)
 • Jednostronna zmiana umowy przewozu jako przejaw restrukturyzacji długu (mgr Konrad Garnowski, Uniwersytet Szczeciński)
 • Wpływ restrukturyzacji instytucji publicznej na jej zamówienia (dr Beata Nuzzo, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych (prof. UEK dr hab. Piotr Horosz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

          Moderator: dr hab. Grzegorz Kozieł, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11.30-12.00    Przerwa kawowa

12.00-14.00    IV panel dyskusyjny

- Instrumenty reorganizacji przedsiębiorstw -

 • Z problematyki stosowania przepisów o skutkach prawnych przekształcenia spółek handlowych do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową na podstawie art. 26 § 5 i art. 551 § 3 k.s.h. (dr hab. Grzegorz Kozieł, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Zmiany osobowe i majątkowe w przedsiębiorstwie jednoosobowym i spółce osobowej po ustaniu małżeńskiego ustroju majątkowego (dr Krzysztof Szuma, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Forma umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej (dr Daniel Dąbrowski, Uniwersytet Szczeciński)
 • Elastyczne formy zatrudnienia jako alternatywna metoda restrukturyzacji (dr Kinga Michałowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Publicznoprawne instrumenty nadzorcze KNF w postępowaniu naprawczym zakładów ubezpieczeń (dr Monika Szaraniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Przymusowy wykup akcji jako forma restrukturyzacji spółki publicznej (mgr Karol Magoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

          Moderator:  prof. dr hab. Bogusława Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14.00               Zamknięcie konferencji

14.30               Lunch