Ważne terminy:

 

do 28 lutego 2017 r. - przesłanie karty zgłoszenia na adres: katedra.prawaiubezpieczen@ue.katowice.pl

do 28 lutego 2017 r. - rezerwacja noclegu w hotelu Novotel (na hasło: "Zjazd Katedr Prawa UE")

do 31 marca 2017 r.  - opłata konferencyjna

do 31 maja 2017 r.    - przesłanie referatu na adres: katedra.prawaiubezpieczen@ue.katowice.pl

  

27-28 czerwca 2017 r. - Konferencja

do 05 września 2017 r.    - przesłanie artykułu (do publikacji) na adres: katedra.prawaiubezpieczen@ue.katowice.pl