Czy na studiach odczuwasz już przesyt w formułowaniu krytyki obecnych warunków gospodarowania, produktów i rynków, czy też jeszcze nie nauczyłeś się patrzeć krytycznie na rzeczywistość oraz poszukiwania konstruktywnych sposobów jej poprawy? Zapraszamy do wspólnej nauki  innowacji w obszarze ubezpieczeń! Myślenie innowacyjne odnosić będziemy do obecnych instytucji ubezpieczeniowych, jak i rozwiązań ubezpieczeniowych wobec ryzyka, które powinno być przez nas, przedsiębiorców oraz gospodarstwa domowe efektywnie transferowane na ubezpieczycieli, skutecznie asekurowane i kontrolowane. Dyskutować będziemy o zmienności i przyszłości ubezpieczeń oferowanych przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz publicznych ubezpieczycieli (ZUS, NFZ). Zbierz wiedzę o ubezpieczeniach aby nie dać się zaskoczyć w przyszłości! Przemyśl możliwości udziału w nowych organizacjach ubezpieczeniowych, które mogą konkurować z obecnymi instytucjami finansowymi.

Specjalność stanowi zaawansowany kurs ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji oraz podejścia innowacyjnego w organizacji usług ubezpieczeniowych zarówno przez podmioty gospodarcze, jak i władzę publiczną. Na podstawowym wykładzie z ubezpieczeń nie można wyuczyć się odpowiedniej reakcji na zagrożenia finansowe w życiu osobistym, społecznym i gospodarczym. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym wymaga znajomości nie tylko teorii, ale także narzędzi analitycznych, które będą wykładane i ćwiczone na zajęciach specjalności.

Tematyka ułatwia podjęcie pracy i proponowanie rozwiązań rozwojowych w towarzystwach ubezpieczeniowych, pośrednictwie ubezpieczeniowym, jak również w publicznych instytucjach ubezpieczeniowych. Przydatna też w innych przedsięwzięciach pozaubezpieczeniowych wymagających właściwego podejścia do ryzyka oraz otwartości na innowacje.

Propozycja adresowana zarówno dla tych studentów, którzy podjęli specjalność „Ubezpieczenia” na studiach pierwszego stopnia, jak również absolwentów innych specjalności, którzy  pragną skorzystać z dydaktyki i warsztatów ubezpieczeniowych koncentrowanych na zagadnieniach innowacji i ryzyka.