Czy w życiu osobistym, gospodarczym i społecznym można pominąć ubezpieczenia? Czy zdajesz sobie sprawę jak wiele tracą osoby, które niewłaściwie korzystają z ubezpieczeń majątkowych, osobowych, jak również nie rozumieją ubezpieczeń emerytalnych, społecznych i zdrowotnych. Jeżeli chcesz uniknąć błędów, zdobyć choćby minimum wiedzy w tym zakresie, wybierz specjalność „Ubezpieczenia”. Będziesz mógł/mogła je poznawać zarówno od strony prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwa ubezpieczeniowego, a przede wszystkim jako obecny lub przyszły konsument usług ubezpieczeniowych.  

Podstawowy wykład z ubezpieczeń nie zapewnia szerokiej znajomości ubezpieczeń prywatnych, bezpiecznego dzięki ubezpieczeniom prowadzenia przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Bez specjalności nie będziesz mógł poznać ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, od których zależy twoje bezpieczeństwo socjalne.  Celem kształcenia jest uzyskanie określonej znajomości podmiotów, produktów i mechanizmów na rynku ubezpieczeniowym, jak i organizacji oraz zakresu usług publicznych w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych.

W ramach specjalności studenci zostaną przygotowani do samodzielnego korzystania z ubezpieczeń. Specjalność ułatwia podjęcie pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych oraz pośrednictwie ubezpieczeniowym i finansowym, jak również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy oddziałach NFZ. Bez znajomości ubezpieczeń trudno funkcjonować finansistom, księgowym i kadrowym.