Artykuł naszych pracowników w czasopiśmie Sustainability

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie Sustainability (Impact Factor: 2.075; 5-Year Impact Factor: 2.177) ukazał się artykuł pracowników Katedry Rachunkowości pt. "Gender and Age as Determinants of Job Satisfaction in the Accounting Profession: Evidence from Poland".


Celem artykułu autorstwa dr hab. Andrzeja Piosika, prof. UE, dr hab. Marzeny Strojek-Filus, prof. UE, dr inż. Aleksandry Sulik-Góreckiej oraz dr Aleksandry Szewieczek była ocena satysfakcji z wykonywania zawodów związanych z rachunkowością w Polsce, postrzeganej przez księgowych, jako zależnej od wieku, płci i innych czynników. Szczególnym walorem artykułu jest osadzenie badań empirycznych w otoczeniu, w którym miała miejsce transformacja społeczno-gospodarcza.

Artykuł jest rezultatem zadania badawczego prowadzonego w Katedrze Rachunkowości.

 

link do treści artykułu: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/11/3090