Kierownik Katedry Rachunkowości dr hab. Józef Pfaff, prof. UE został powołany na Przewodniczącego Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 28 sierpnia 2019 r. dr hab. Józef Pfaff, prof. UE został powołany na Przewodniczącego Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej na okres kadencji 2019 - 2022.