Nasi pracownicy odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”

Dr Iwona Kumor, Dr Anna Kuzior, Dr Lucyna Poniatowska na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zostały odznaczone Srebrną Odznaką "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".


Dr Iwona Kumor, Dr Anna Kuzior, Dr Lucyna Poniatowska, na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które odbyło się w maju br.  zostały odznaczone  Srebrną Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.  Odznaka przyznawana jest  za aktywny udział w działalności statutowej, za zaangażowanie, sumienność i inicjatywę, w realizacji celów Stowarzyszenia. Odznaczone, zdaniem Zarządu Głównego poprzez swoją społeczną postawę, pracę zawodową i działalność naukowo – dydaktyczną zasłużyły się dla rozwoju Stowarzyszenia i jego pozycji jako organizacji reprezentującej zawód księgowego.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to najstarsza i największa polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od 1907 roku Stowarzyszenie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami i postępowali zgodnie ze standardami etyki. Więcej informacji na stronie: www.skwp.pl.