Pracownik Katedry Rachunkowości mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka na Konferencji w Barcelonie

Pracownik Katedry Rachunkowości mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka reprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas międzynarodowej konferencji naukowej „International Conference on Advanced Research in Management, Economics and Accounting”, która odbyła się w dniach 5-7 września 2019 w Barcelonie.


Organizatorem konferencji był Universitat Pompeu Fabra Barcelona (UPF). Podczas konferencji mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka wygłosiła referat pt.”The evaluation of implementing the European Union’s regulations regarding non-financial information in Poland”.