Pracownik Katedry Rachunkowości - Mgr Łukasz Bielecki - wygłosił referat na Walnym Zgromadzeniu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Mgr Łukasz Bielecki wziął udział w obradach Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach, których głównym celem była ocena dotychczasowej działalności samorządu, a także wybór władz Regionu oraz Delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.


Podczas obrad Pan Mgr Łukasz Bielecki zaprezentował referat pt."Postrzeganie Biegłych Rewidentów w Polsce".