Rozstrzygnięto kolejny konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości ogłoszony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody naszym absolwentkom:


Nagrodę III stopnia im. Profesora Zbigniewa Messnera mgr Izabeli Morawskiej za pracę magisterską napisaną pod kierunkiem dr Anny Kuzior pt.: "Wartość godziwa w realizacji celu sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia",

Nagrodę III stopnia Kindze Twardowskiej za pracę licencjacką napisaną pod kierunkiem dr Doroty Adamek - Hyskiej pt.: "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"

 

Gratulujemy!