Aktualności

Pracownik Katedry Rachunkowości z wykładem otwierającym sesję plenarną na XV Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Strategicznego oraz wykładami w ramach International Week na Uniwersytecie w Belgradzie, Wydział Techniczny w Bor, w Serbii

Dr Aleksandra Szewieczek, uczestniczyła w dniach 24-26.05.2019 w International May Conference on Strategic Management – IMCSM19 organizowanej przez University in Belgrade, Serbia, Technical Faculty in Bor (http://mksm.sjm06.com/arhiva-mksm/).  [Więcej]


Nasi pracownicy odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”

Dr Iwona Kumor, Dr Anna Kuzior, Dr Lucyna Poniatowska na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zostały odznaczone Srebrną Odznaką "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". [Więcej]


Rozstrzygnięto kolejny konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości ogłoszony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody naszym absolwentkom:  [Więcej]


Członkinie SKNR Rachmistrz wygłosiły referat na IX Ogólnopolskiej Konferencji „Rachunkowość Warta Poznania”.

W dniach 15-17 maja 2019 roku odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja „Rachunkowość Warta Poznania”. Tym razem tematem konferencji było „Oblicza raportowania w biznesie – co, komu, jak?”.  [Więcej]


W dniach 10-12.04.2019r. odbyły się X Ogólnopolskie Dni Rachunkowości

Za nami X Ogólnopolskie Dni Rachunkowości – jedno z najważniejszych wydarzeń w działalności SKNR „Rachmistrz”.Podczas jubileuszowych X Ogólnopolskich Dni Rachunkowości po raz kolejny odbyła się konferencja naukowa. Tegoroczny temat konferencji... [Więcej]


Pracownik Katedry Rachunkowości - Mgr Łukasz Bielecki - wygłosił referat na Walnym Zgromadzeniu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Mgr Łukasz Bielecki wziął udział w obradach Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach, których głównym celem była ocena dotychczasowej działalności samorządu, a także wybór władz Regionu oraz... [Więcej]


Pracownik Katedry Rachunkowości mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka reprezentowała UE na Konferencji Międzynarodowej w Zagrzebiu

Pracownik Katedry Rachunkowości mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka reprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „36 th International Scientific Conference on Economic and Social Development –Builiding... [Więcej]