Aktualności

STOPNIE DOKTORA HABILITOWANEGO dla Pracowników Katedry Rachunkowości - Małgorzaty Rówińskiej oraz Marzeny Strojek-Filus

Panie Małgorzata Rówińska oraz Marzena Strojek-Filus - Adiunkci w Katedrze Rachunkowości - po pomyślnie zakończonej procedurze habilitacyjnej uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.  [Więcej]


Nagroda dla Pracownika Katedry Rachunkowości Dr Doroty Adamek-Hyska

Doktor Dorota Adamek Hyska - adiunkt w Katedrze Rachunkowości - uzyskała wyróżnienie w XI edycji Konkursu im Prof. Michała Kuleszy dotyczącego samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji w kategorii rozpraw doktorskich. [Więcej]


Ogólnopolskie Dni Rachunkowości 23-25 kwietnia br.

W dniach 23-25 kwietnia br., już piąty rok z rzędu, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz" działające w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, organizowało w murach Uczelni Ogólnopolskie Dni Rachunkowości, objęte... [Więcej]


Zmarł Profesor zw. dr hab. ZBIGNIEW MESSNER

10 stycznia 2014 roku odszedł od nas na zawsze długoletni Kierownik Katedry Rachunkowości Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner.  [Więcej]


Medale za długoletnią służbę dla pracowników Katedry Rachunkowości

9 stycznia 2014 roku pracownicy Katedry Rachunkowości otrzymali z rąk J.M.Rektora UE w Katowicach Medale za długoletnią służbę  [Więcej]


Stopień doktora nauk ekonomicznych dla pracownika Katedry Rachunkowości - dr Dorota Adamek-Hyska

W dniu 21 marca 2013 r. pracownik Katedry rachunkowości - Pani Dr Dorota Adamek-Hyska - decyzją Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych.


Uroczyste Odnowienie Doktoratu Pana Profesora Zbigniewa Messnera

11 stycznia 2013 roku uroczystość Odnowienia Doktoratu Pana Profesora zw. dr hab. Zbigniewa Messnera  [Więcej]